Menu
EUR
  • Gratis levering vanaf € 199 aankoopwaarde
  • Persoonlijk advies van experts
  • Gemakkelijk & veilig winkelen door SSL-versleuteling
  • Koop op Rekening mogelijk

Allgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van heatstar.eu voor de online shop heatstar.eu

 

§1 Toepasselijkheid op ondernemers en definitie van termen

(1) Voor alle leveringen tussen ons en een consument gelden de volgende Algemene Handelsvoorwaarden in de versie die gold op het moment van de bestelling.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

 

§2 Sluiting van een contract, opslag van de tekst van het contract

(1) Voor bestellingen via onze internetshop http://www.heatstar.eu gelden de volgende regelingen met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst.

(2) In geval van sluiting van het contract, wordt het contract gesloten met

 

heatstar.eu by Lakus BV
Segment 3 / Unit A3702
6921RC Duiven (NL)

 

wordt afgesloten.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.
(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende voorschriften: De consument doet een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze internetwinkel.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

 

1) Selecteer en klik op het aan te kopen product.
2) Bevestigen door op de knop "Nu kopen" te klikken
3) Controle van de gegevens in de winkelwagen
4) Klikken op de knop "checkout
5) Inloggen in de internetwinkel na registratie en invoer van de inloggegevens
6) Controle of correctie van de ingevoerde gegevens.
7) Bindende indiening van de bestelling door te klikken op de knop "Plaats bestelling en betaal" of "Kopen".

 

Vóór de bindende indiening van de bestelling kan de consument terugkeren naar de internetpagina waarop zijn gegevens zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten met de "Terug"-knop die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt nadat hij zijn gegevens heeft gecontroleerd. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door middel van een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee nemen we uw aanbod aan.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetwinkel: Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden per e-mail toe. U kunt de AV ook te allen tijde raadplegen op https://www.heatstar.eu/de/service/general-terms-conditions/. U kunt uw vroegere bestellingen bekijken in onze klantenzone onder Mijn Account --> Mijn Bestellingen.

 

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen. Eventuele verzendingskosten worden toegevoegd.

(2) De consument heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, PayPal, kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express).

(3) Indien de consument voor betaling vooraf heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst te betalen.

 

§4 Levering

(1) Tenzij wij in de productbeschrijving duidelijk anders hebben vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen klaar voor onmiddellijke verzending. In dit geval zal de levering uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden. Bij vooruitbetaling gaat de leveringstermijn in op de dag na de opdracht tot betaling aan de bank die met de overschrijving is belast en, bij alle andere betalingswijzen, op de dag na de sluiting van het contract. Indien de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte voorwerp gaat pas op de koper over, wanneer deze het voorwerp in handen krijgt, zelfs in geval van verkoop door verzending.

 

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

****************************************************************************************************


§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen


heatstar.eu door Lakus BV
Segment 3 / Eenheid A3702
6921RC Duiven (NL)
e-mail [email protected]


door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Gevolgen van annulering

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

****************************************************************************************************


§7 Annuleringsformulier

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).


Naar :
heatstar.eu door Lakus BV
Segment 3 / Eenheid A3702
D-6921 Duiven (NL)
E-mail [email protected]

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)


_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

__________________

Datum

__________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

 

§9 Contracttaal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

****************************************************************************************************


§10 Klantenservice

Onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren is op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur bereikbaar op

 

Telefoon: +31267913032
e-mail: [email protected]


tot uw beschikking.

****************************************************************************************************

 

Status van de AV sep. 2022

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €199,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »